Postlådor

Vi har byggt en ny ställning för postlådor. De medlemmar som vill flytta sina lådor dit måste själva flytta dem senast den sista oktober.
De lådor som efter det är kvar på den gamla ställningen kommer att tas ner.