Meny

dokument-fglas nyheter

info-2 koloniföreningen

kompass här finns vi

trad hyra odlingslott

dokument-fglas ordningsregler

buss SL, busstider

sol  väder

dokument-fglas stadgar

fragetecken fråga till styrelsen

grupp-3 medlemssidor

styrelsens sidor

odlingstips

Torsjödal köp, byt & sälj

nyckel beställ inloggning

Beskärning av träd

Följande arbeten kommer utföras under november (datum inte fastställt):

Landstigen 4 – beskärning av tall
Infartstigen 2 – beskärning av tall
Infartstigen 15 – beskärning av tall
Infartstigen 17 – fällning av döende björk
Svängstigen 1 –  beskärning av tall
Ytterstigen 1 – beskärning av tre tallar (föreningen) samt ev fällning av två tallar (egenfinansierat)
Ytterstigen 2 – fällning av tall
Ytterstigen 5 – beskärning av tall med tvådelad krona (föreningen) samt fällning av en tall (egenfinansierat)
Grässtigen 1 – beskärning av tall
Korsningen Grässtigen/Stångstigen – fällning av stormskadad rönn
Stångstigen 1 – fällning av alm drabbad av almsjuka
Vändplanen – beskärning av tall
Logen – fällning av döende tall
Torpstigen 8 – fällning av tall med rötter i källare
Gropstigen 11 – fällning av dubbelstammig björk
Detta omfattas av marklovet från kommunen. Enskilda stugägare är informerade och ev åtgärder avtalas direkt mellan stugägare och trädfällningsbolaget.

Där inget annat nämns så är det föreningen som bekostar arbetet.

Comments are closed.