Meny

dokument-fglas nyheter

info-2 koloniföreningen

kompass här finns vi

trad hyra odlingslott

dokument-fglas ordningsregler

buss SL, busstider

sol  väder

dokument-fglas stadgar

fragetecken fråga till styrelsen

grupp-3 medlemssidor

styrelsens sidor

odlingstips

Torsjödal köp, byt & sälj

nyckel beställ inloggning

Torsjödal på Facebook

Översätt

Koloniföreningen

Information om koloniföreningen/koloniområdet

Att vara kolonist

Syftet med koloniföreningen är att erbjuda en möjlighet för intresserade att bruka området för odling. Föreningen arrenderar marken av Södertälje kommun och har ett ansvar för att området är väl skött och fungerar som inspiration för besökare och andra intresserade. Som kolonist skall du sköta den egna lotten och trädgården kring stugan (om du har stuga) men också området kring lotten med gångar och gemensamma grönområden. Vid städdagarna deltar du i skötseln av hela området. För att få arrendera lott av föreningen måste du vara mantalsskriven inom Storstockholm och angränsade kommun i Södermanland, ha stort odlingsintresse och vara beredd att sköta din lott i enlighet med föreningens regler. Du får inte ha en annan kolonilott samtidigt.

Koloniomådet Torsjödal började användas 1953 och föreningen har därmed varit verksam i 62 år.
Föreningen har idag 210 medlemmar.

På området finns ca 220 odlingslotter om ca 160 m2 vardera.

Här finns 117 stugor med tillhörande odlingslott. Försäljning av stugor ombesörjs av ägarna och sker normlt vi fastighetsmäklare.

3 st torp, Hanstavreten 1 resp. 2 och Torpet, finns som kan hyras av medlem med odlingslott när torpet blir ledigt.

4 st toalettbyggnader (2 st wc i varje) finns, varav en vid Logen, som är tillgängliga under odlingssässongen.

En stor parkering finns vid infarten till området där medlemmar och besökare kan parkera bilar.
Vid parkeringen finns en stor anslagstavla där info till medlemmar visas.
Här kan också medlemmar informera om tex försäljning av stuga eller trädgårdsutrustning.
Under odlingssässongen står här ockå en container där medlemmar kan lämna hushållsavfall (ej för trädgårdsavfall!).

3 mindre anslagstavlor finns också inom området.

På området finns också en föreningslokal, kallad ’Logen’, där olika aktiviteter och föreningsmöten brukar hållas.
I Logen finns ett välutrustat kök samt större dansgolv med scen där fester/dans kan anordnas.

Under odlingssässongen ordnas föreningsaktiviteter som tex medlemsmöten, städdagar, midsommarfest, ’Torsjödalsdagen (september)’ m.m.