Nya parkeringsregler

Ny partner inom parkering

 

F r o m 2017-07-15 kommer Parkeringsservice Svenska AB, P-service, att sköta parkeringskontroll hos oss inom Torsjödals Koloniförening och vi vill här tillsammans med P-service informera om gällande regler för parkering av fordon inom koloniområdet.

 

Parkeringarna, där bl a olovlig parkering från utomstående och dumpade bilar förekommer, kommer att skyltas upp med tillståndsparkering oss och avgift för besökare.

Området förutom parkeringsplatserna kommer att skyltas med P-förbud, vilket innebär att man endast får parkera på skyltade P-platser. All annan parkering inom området är inte tillåtet (endast lastning och lossning får ske).
Lastning och lossning får ske inne på området så länge det är aktivitet vid bilen, i övrigt är det
p-förbud. Detta är viktigt för bl.a. underlätta framkomligheten för t ex ambulans och räddningstjänst.

Ni kan alltid och dygnet runt ringa P-service jour 0771-77 11 00 för att anmäla en felparkerad bil.

Som medlem i föreningen kommer du att tilldelas ett särskilt parkeringstillstånd med rätt att parkera. Det blir två olika typer, ett p-tillstånd för er som har stuga och ett annat p-tillstånd för er som har odlingslott. Parkeringstillstånden utfärdas av P-service och skall appliceras i vindrutan på fordonet, väl synligt för P-Services personal.

Besökande kan enkelt betala för parkering med sin mobiltelefon.

Om någon erhåller en kontrollavgift som ni anser felaktig och vill överklaga, kan ni ringa eller skriva till P-service. Adress finner ni på kontrollavgiften eller på hemsidan www.pservice.se

Idag används förutom de traditionella handskrivna kontrollavgifterna också handdator vid utfärdande av kontrollavgifter. Vid användning av dessa handdatorer är utformningen på kontrollavgiften annorlunda. Den är då i form av en gul remsa där information om överträdelsepunkten står. Den fästs på fordonet precis som den handskrivna kontrollavgiften.
P-service fotograferar även förseelsen, dvs hur fordonet är uppställt.

Användning av särskilt parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet skall appliceras i vindrutan på fordonet, väl synligt för P-Services personal.

 

Med vänlig hälsning

Torsjödals Koloniförening

P-service kundtjänst: 0771-77 11 00
info@pservice.se
www.pservice.se

 

Instruktion betala med mobilen

SMS-parkering för användaren (parkören)