Styrelsen

Styrelsens uppdrag

Medlemmar

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Vice sekreterare

Kassör

Ledamöter

Suppleanter

Revisorer

Revisorsuppleant

Valberedning

Vakant

Yako Rakan

Eva Forss

Sandra Svensson

Sofie Thunborg

Yako Rakan, Per-Erik Centerkvist, Sandra Svensson

Kristina Harsanyi, Bengt Klinteborg

Marie Palmhag, Katarina Klingström

Pirjo Öhman

Linda Selander, vakant

Ansvarsområden

Medlemmar

Arkiv

Hemsida/data

Uthyrning av logen

Vatten

Avfallshantering

Maskinpark och utrustning

Gräsklippning

Inköp av förbrukningmtrl

Flagga

E-post, mobil, brevlåda

Eva Forss, Kristina Harsanyi

Eva Forss

Sandra Svensson

Sandra Svensson

Per-Erik Centerkvist, Bengt Klinteborg

Per-Erik Centerkvist, Bengt Klinteborg

Per-Erik Centerkvist, Bengt Klinteborg

Arbetsgruppen

Sofie Thunborg

Sofie Thunborg

Rullande schema, månadsvis