Kallelse till sommarmöte Lördag den 15 juni 2024, kl. 14.00


Kallelse till sommarmöte

Tid:                 

Plats:    

Lördag den 15 juni 2024, kl. 14.00

Logen, Torsjödals koloniförening i Södertälje

Dagordning

§ 1 Informationsmöte – projekt Väg 576 och 522, Grundvattenskydd Malmsjöåsen

§ 2 Sophantering/Återvinningskärl

§ 3    Information behov arrendehöjning om fortsatta problem sopor/nedskräpning

§ 4    Invasiva växter 

§ 5    Kommande aktiviteter sommaren 2024Kristina Harsanyi                                               Gunilla Sjöberg Lindgren                                 
Vice ordförande                                                 Sekreterare  
                     

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer