Avfallshantering


Container för hushållsavfall

Under sommarsäsongen tillhandahåller föreningen en container för hushållssopor. Containern är placerad på stora parkeringen och töms regelbundet av ett externt anlitat företag för föreningens pengar. Vänligen använd endast containern för hushållssopor, i knutna soppåsar. Vänligen ta med dina sopor hem ifall containerna är full. Lägg inga grovsopor i, eller runt, containern.

På vintern är containern borttagen. Vänligen ta alltid med er era sopor hem när ni lämnar området under vinterhalvåret, ingen soptömning sker under denna period!

Närmaste återvinningsstation för källsortering

Det finns en återvinningsstation för källsortering av hushållsavfall väldigt nära Torsjödal på Klockarvägen vid Sportfälten (Vid rondellen vid Scaniarinken/bensinstationen). Försök sortera dina sopor så mycket som möjligt och lämna gärna in papper, plast, glas, metall etc i återvinningsbehållarna istället för att slänga med dit matavfall. Återvinningsstationerna hittar du till vänster i rondellen vid Ingo/Scaniarinken om du kommer fårn Torsjödals-hållet, precis in på Klockarvägen.

Trädgårdsavfall

För hantering av trädgårdsavfall rekommenderas att ni har en kompost på er odlingslott där ni kan återvinna avfallet. Har ni större grenar, skadeväxter som ej bör spridas, eller annat ris som inte bör hanteras i odlingslotterna så är det tillåtet att bränna detta i eldningstunna. Observera att eldning endast får förekomma under vissa veckor, se medlemssidan för eldning.

För slängning av trädgårdsavfall, grenar och annat som ej kan hanteras på egna odlingslotten hänvisar vi till Södertäljes två återvinningscentraler, som båda ligger väldigt nära Torsjödal: Tveta och Returen(se Telges hemsida). Är du folkbokförd i Södertälje kan du använda dig av återvinningscentralerna gratis genom att visa upp ditt ID-kort. Bor du vanligtvis inte i Södertälje kan du enkelt anmäla dig för ett besökskort som gäller för fritidsboende i kommunen. Efter en lägre beställningsavgift av kortet är det därefter gratis även för fritidsboende att utnyttja återvinningscentralerna.

Grovsopor

För slängning av grovsopor hänvisar vi till Södertäljes två återvinningscentraler, som båda ligger väldigt nära Torsjödal: Tveta och Returen(se Telges hemsida). Är du folkbokförd i Södertälje kan du använda dig av återvinningscentralerna gratis genom att visa upp ditt ID-kort. Bor du vanligtvis inte i Södertälje kan du enkelt anmäla dig för ett besökskort som gäller för fritidsboende i kommunen. Efter en lägre beställningsavgift av kortet är det därefter gratis även för fritidsboende att utnyttja återvinningscentralerna.

Någon gång per säsong brukar styrelsen hyra in en speciell container för grovsopor till Torsjödal, efter önskemål från medlemmarna. Vid detta specifika tillfälle kan möbler, bråte etc slängas i den specifika containern. Utnyttjande av den inhyrda containern gäller endast på de tider och dagar som styrelsen meddelar, lägg ingenting utanför containern om den är full!

Observera att dumpning alltid är förbjudet på allmän mark. Vi accepterar ingen form av dumpning varken på området eller i naturen omkring området! Torsjödal ligger i än vattentäkt och allting som hamnar i naturen påverkar både djuren i området och vattnet som alla Södertäljes invånare dricker.


Gemensam städdag

I början av varje odlingssäsong brukar styrelsen kalla till en städdag för alla föreningens medlemmar. Under städdagen hjälps alla medlemmar åt att göra fint på området efter vintern. Bla plockar vi upp skräp som har blåst omkring, sopar upp barr på bilvägarna, tar bort ogräs från stigarna, ser till att alla gångar mellan lotterna är framkomliga, målar gemensamhetsytor mm. Städdagen är obligatorisk för alla medlemmar!

Tömning av latrin

För de föreningsmedlemmar som har mulltoalett i sin kolonistuga finns det möjlighet att köpa nyckel av föreningens styrelse till att kunna tömma avskrädet från mulltoan vid föreningens toaletter. I marken vid de offentliga toaletterna på området finns det lock i marken som går att öppna med hänglåsnycklar. Tömning av toalettavfall på andra delar av området är förbjudet. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av en tömningsnyckel.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer