Om föreningen

Historik

Kolonilotter har funnits i Södertälje sedan 1920-talet. Torsjödals koloniförening bildades på 1953 och har legat på nuvarande område sedan dess.
Torsjödal 70 år firades 2023

Föreningen har idag ca 210 medlemmar.

Föreningens syfte

Syftet med koloniföreningen är att erbjuda en möjlighet för intresserade att bruka området för odling. Föreningen arrenderar marken av Södertälje kommun och har ett ansvar för att området är väl skött och fungerar som inspiration för besökare och andra intresserade.

Arrendemark

Torsjödals koloniförening arrenderar mark till föreningen från Södertälje kommun. På 1990-talet sattes ett nytt arrendekontrakt med kommunen upp, där inventering av områdets stugor och marker genomfördes och nya regler kring hur området får se ut och bebyggas togs fram.

Inom föreningen finns ca 220 odlingslotter på området, varav 117 är stugor med tillhörande odlingslott och resterande medlemmar arrenderar endast odlingslott.

Arrendekontraktet med kommunen ses över regelbundet. I mitten av 2020-talet är det dags för en ny upphandling om arrende av marken.


Efterlyses! Vi eftersöker gamla bilder och information om föreningen och området. Hör gärna av dig om du har någonting du kan bidra med att lägga ut på hemsidan om årtal, historisk data eller fotografier. Tack!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer