Kemikalier och materialval på området


Då Torsjödal ligger i en vattentäkt är det viktigt att vi är försiktiga med vad vi gör och vilka material vi använder på området, då det som kommer ner i marken kan påverka Södertälje kommuns dricksvatten.

Gödsel

Använd endast ekologiskt gödningsmedel på området, inga syntetiska kemikalier tillåtna som gödsel då partiklar åker ner i marken och rinner ut bland våra odlingar och i grundvattnet.

Plast

Byggplast är förbjudet på odlingsytorna på området. Plasten bryts ner vid regn och sprider små plastpartiklar ner i jorden till våra odlingar.

Impregnerat trä

Undvik att använda impregnerat trä. Detta är ej hälsosamt och de behandlande kemikalierna är svåra för naturen att bryta ner. Åtä.t får ej heller återvinnas på samma sätt som vanligt trä på återvinningscentralen utan behöver extra varsam behandling.

Diskmedel och städmedel

Använd endast städmedel och diskmedel som är svanen-märkt. Dessa medel är snällare mot naturen än andra medel. Använd ej medel som har varningstext på sig att de påverkar natur och vattenlevande organismer (tex Yes(!)). Allt vi diskar och städare på området åker ut direkt ner i marken utan filtrering, vilket gör att både våra odlingar påverkas och de organismer som lever i området.

Biltvättning

Observera att det är förbjudet att tvätta bilar på området. Schampo, vax mm blandas med smuts och mikrometaller från bilkarossen vid tvättning och åker ut direkt i jorden om man tvättar bilen på vanlig mark, vilket gör att dessa farliga ämnen hamnar i våra odlingar och i Södertäljes vatten!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer