Vatten


Vatten är föreningens årligen största utgiftspost.

Vattenavgiften ingår i den årliga arrendeavgiften och vatten behövs så klart finnas tillgängligt för alla medlemmar för att få våra grödor att växa ordentligt på odlingslotterna. För att hålla nere kostnaderna för föreningen och för att undvika att grundvattnet tar slut ber vi alla medlemmar att använda vattnet ansvarsfullt och försöka hushålla så gott ni kan.

Vattning

Vattning är endast tillåtet innan kl 10 på morgonen och efter kl 17 på kvällstid!
Detta för att vattnet avdunstar snabbt mitt på dagen när det är varmt och soligt, vilket gör att grödorna inte kan ta upp den mängd som vattnas under denna tid. Detta blir då en onödig arbetsinsats för medlemmen och en onödig kostnad för föreningen. Vid vattning under morgon och kväll har växterna lättare att ta upp vattnet i lagom takt och vattnet stannar kvar längre i market vilket gynnar växternas tillväxt

Kranar

Det finns vattenkranar tillgängliga i närhet till alla odlingslotter. Alla medlemmar delar på alla kranar och är ansvariga för dess underhåll. Om ni ser en kran som droppar eller är sönder, vänligen försök laga själva, eller kontakta styrelsen direkt så kranen kan lagas. (Många små droppar ur en kran blir lätt mer vattenmängder än man tror, och blir en onödig kostnad för vatten som inte används).

Vattenslangar

Alla medlemmar är välkomna att koppla in vattenslangar till kranarna vid vattning. Vänligen koppla ur vattenslangarna när ni inte vattnar. Kranarna är till för alla att dela på. Det finns snubbelrisk med att ha vattenslangar liggandes över gångarna, se upp så att ni inte drar i er slang när någon kommer gående på gången! Det är förbjudet att gräva ner vattenslangar på lotter och under gångar. Plasten från slangen kommer ner i jorden och gångarna kan bli påverkade i stabilitet om slangarna hamnar under gruset.

Sommarvattnet på vintern

Vi ha endast sommarvatten på Torsjödals område. Vattnet stängs av i mitten av hösten när kylan börjar komma på nätterna (ca sept-okt) och sätts på under våren när tjärlen är ur marken och det slutat vara frost på nätterna (ca mars-maj). Då rören ligger grundligt på området finns det stor risk att rören fryser sönder på vintern om det ligger vatten i dem. För att undvika att vatten fryser i rören behöver rören torka ut. Hjälp till att hålla alla kranar på området öppna vintertid från avstägningen fram till våren. När frosten har försvunnit på våren är du skyldig att stänga kranar du har vid din stuga och lott, så att kranarna inte står och droppar när vattnet väl sätts på (vilket kan aktiveras med kort varsel).

Vattningsförbud

Vid torka kan kommunen utfärda bevattningsförbud, vid tillfällen när grundvattnet i kommunen är lågt. Vänligen respektera detta förbud. Samla gärna vatten i regntunnor och vattna från dessa.

Vattentunnor

Ett bra sätt att spara grundvatten och pengar för föreningen är att samla regnvatten i vattentunnor. Sätt gärna ut några regntunnor vid er stuga eller lott och använd vatten från dessa till att vattna med, istället för att ta från kranarna.

Vatten till stugorna

Förbjudet att dra in vatten i stugorna, endast utomhuskranar får användas. Varmvattenberedare är heller ej tillåtet.

Tack för hjälpen med att levandehålla reglerna. Vid frågor angående vatten, vänligen kontakta föreningens styrelse.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer