Koloniföreningen

Information om koloniföreningen/koloniområdet

Att vara kolonist

Syftet med koloniföreningen är att erbjuda en möjlighet för intresserade att bruka området för odling. Föreningen arrenderar marken av Södertälje kommun och har ett ansvar för att området är väl skött och fungerar som inspiration för besökare och andra intresserade. Som kolonist skall du sköta den egna lotten och trädgården kring stugan (om du har stuga) men också området kring lotten med gångar och gemensamma grönområden. Vid städdagarna deltar du i skötseln av hela området. För att få arrendera lott av föreningen måste du vara mantalsskriven inom Storstockholm och angränsade kommun i Södermanland, ha stort odlingsintresse och vara beredd att sköta din lott i enlighet med föreningens regler. Du får inte ha en annan kolonilott samtidigt.

Koloniområdet Torsjödal började användas redan 1953. Föreningen har idag ca 210 medlemmar.

På området finns ca 220 odlingslotter om ca 160 m2 vardera.

Här finns 117 stugor med tillhörande odlingslott. Försäljning av stugor ombesörjs av ägarna och sker normalt via fastighetsmäklare.

3 st torp, Hanstavreten 1 resp. 2 och Torpet, finns som kan hyras av medlem med odlingslott när torpet blir ledigt.

4 st toalettbyggnader (2 st wc i varje) finns, varav en vid Logen, som är tillgängliga under odlingssäsongen.

En stor parkering finns vid infarten till området där medlemmar och besökare kan parkera bilar.
Vid parkeringen finns en stor anslagstavla där info till medlemmar visas.
Här kan också medlemmar informera om tex försäljning av stuga eller trädgårdsutrustning.
Under odlingssäsongen står här också en container där medlemmar kan lämna hushållsavfall (ej för trädgårdsavfall!).

3 mindre anslagstavlor finns också inom området.

På området finns också en föreningslokal, kallad ’Logen’, där olika aktiviteter och föreningsmöten brukar hållas.
I Logen finns ett välutrustat kök samt större dansgolv med scen där fester/dans kan anordnas.

Under odlingssäsongen ordnas föreningsaktiviteter som tex medlemsmöten, städdagar, midsommarfest, ’Torsjödalsdagen (september)’ m.m.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer