Invasiva växter, otillåtna växter och växtsjukdomar

Torsjöal är ett gammalt koloniområde med mycket växtlighet och många olika växter på området. Med så många olika arter är det viktigt att vi hjälps åt att hålla området fritt från sjukdomar, så sjuka växter inte sprider sig till andra på området och skadar våra grödor. Nedan hittar ni några av de invasiva arter och sjukdomar som vi har stött på i området, som varje kolonist behöver vara uppmärksam på och hantera med varsamhet.

Släng aldrig invasiva arter och blad från sjuka växter i komposten eller på återvinningcentralen, dessa växter behöver brännas upp eller lämnas på speciellt ställe på återvinningen! Annars finns risk att fröna och skadedjuren kommer tillbaka ner i marken och återkommer nästa år.

Lupiner

Lupiner tränger bort ängsblommor och insekter och är klassad som en invasiv art i Sverige. Även om det är en vacker växt är den inget bra för den biologiska mångfalden. Vänligen ta bort och släng om den dyker upp på era lotter eller om ni hittar växterna i skogarna och ängarna runt om Torsjödalsområdet.

Parkslide

Parkslide sprider sig aggressivt och är svår att få bort. Var försiktig när du stöter på denna växt och läs på noga om hur den kan bekämpas innan du rör den, så den inte sprider sig mer på området. Växten sprider sig genom rotskott och det räcker med att pyttelite rot förflyttats eller kommit med i jordförbättring för att växten ska börja gro och sprida sig. Rötterna kan tränga in i hus och växten konkurrerar ofta ut all annan växtlighet på platsen den står.

Vinbärsgallkvalster

Påverkar bladan på vinbärsbuskar. Plocka bort påverkade blad och om stora delar av vinbärsbuske är påverkat bör hela busken tas bort så sjukdomen inte sprider sig till andra odlingslotter.

Päronrost

Sjukdom som skadar bladen på päronväxter så det ser ut som om blanden är rostiga. Ta bort insjuknande blad och bränn så det inte sprids.

Mördarsniglar / Spansk skogssnigel

Spans skogssnigel finns på Torsjödal och äter upp många av våra grödor. För att undvika att vi blir av med vår skörd är det uppmuntrat att varje kolonist regelbundet under sommarhalvåret begränsar spridning av sniglarna genom att bekämpa dessa (med ekologiska metoder, inga kemiska bekämpningsmedel).

Björk

Björkarna på området tillhör kommunen och får ej fällas eller beskäras utan särskilt tillstånd från kommunen.

Det är ej tillåtet att ha björk som odlad växt på sin odlingslott. Detta då björkar behöver väldigt mycket vatten och därför både urarmar jorden i området och drar upp vattenkostnaderna för föreningen.

Tallarna på området

Tallarna på området tillhör kommunen och får ej fällas eller beskäras utan särskilt tillstånd från kommunen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer