Invasiva växter, otillåtna växter och växtsjukdomar

Torsjöal är ett gammalt koloniområde med mycket växtlighet och många olika växter på området. Med så många olika arter är det viktigt att vi hjälps åt att hålla området fritt från sjukdomar, så sjuka växter inte sprider sig till andra på området och skadar våra grödor. Nedan hittar ni några av de invasiva arter och sjukdomar som vi har stött på i området, som varje kolonist behöver vara uppmärksam på och hantera med varsamhet.

Släng aldrig invasiva arter och blad från sjuka växter i komposten eller på återvinningcentralen, dessa växter behöver brännas upp eller lämnas på speciellt ställe på återvinningen! Annars finns risk att fröna och skadedjuren kommer tillbaka ner i marken och återkommer nästa år.

Lupiner

Parkslide

Vinbärsgallkvalster

Päronrost

Spinn

Björk

Björkarna på området tillhör kommunen och får ej fällas eller beskäras utan särskilt tillstånd från kommunen. Det är ej tillåtet att ha björk som odlad växt på sin odlingslott. Detta då björkar behöver väldigt mycket vatten och därför både urarmar jorden i området och drar upp vattenkostnaderna för föreningen.

Tallarna på området

Tallarna på området tillhör kommunen och får ej fällas eller beskäras utan särskilt tillstånd från kommunen

Mördarsniglar / Spansk skogssnigel

Denna sida är under uppbyggnd. Har ni information eller bilder på andra invasiva arter och växtsjukdomar som vi bör ha med på sidan, vänligen kontakta styrelsen och rapportera vad ni har sett.