Organisation


Torsjödals koloniförening är en ideell förening som styrs av medlemmarna. Föreningen har flera permanenta grupperingar som arbetar för medlemmarnas intressen, se nedan. Medlemmar är alltid välkomna att engagera sig i föreningen. Antingen genom att vara med i någon av nedanstående grupperingar, eller genom att initiera ett kompletterande initiativ som bidrar till trivseln i föreningen.

Styrelsen

Styrelsen är föreningens högst styrande organ. Styrelse väljs varje år på föreningens årsmöte. Vilka som sitter i styrelsen hittar du här. För att kontakta styrelsen med idéer, frågor och feedback, vänligen använd formuläret på hemsidan, eller kontakta styrelsen på styrelsen@torsjodal.se

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen består av medlemmar som hjälper till att förvalta och förbättra området. Gruppen klipper gräs på gemensamma ytor, bygger och lagar saker, har koll på vattensystemet mm. Du är varmt välkommen att vara med om du gillar att bygga, måla, har idéer hur vi kan förbättra området, är händig, eller bara vill lära dig förvaltning av duktiga medlemmar. Kontakta arbetsgruppen för att veta mer, kontaktuppgifter fås av styrelsen.

Festkommittéen

Festkommittéen hjälper till att anordna trevliga aktiviteter för föreningens medlemmar på området. Kommittéen har bland annat tidigare arrangerat midsommarfiranden, bingokvällar, yoga, loppisar, Torsjödalsdagen mm. Endast fantasin sätter gränser. Har du en idé på någon aktivitet du tror att medlemmarna skulle vara intresserad av, eller något event du själv drömmer om och skulle vilja anordna? Välkommen att kontakta Festkommitéen. Kontaktuppgifter fås genom styrelsen.

Hemsidegruppen

Torsjödals hemsida utvecklas och uppdateras av frivilliga som är intresserade av att ge medlemmarna bästa möjliga information om föreningen och området. Är det någonting du saknar på hemsidan, har du idéer för förbättring, eller någon sida du skulle vilja komplettera? Välkommen att kontakta webmaster@torsjodal.se

Valberedningen

Valberedningen är de som tar emot kandidater av intresserade att sitta i föreningens styrelse. De tar även emot tips på personer som kanske inte själva har anmält sig men som du tycker vore bra personer att ha med i styrelsen. Valberedningen pratar med medlemmarna under året för att hitta bra kandidater, pratar med kandidaterna, samt ger sin rekommendation av förslag på förtroendevalda till årsmötet på våren-

Revisorerna

Föreningen väljer på årsmötet två verksamhetsrevisorer, som har till uppdrag att granska föreningsverksamheten och styrelsen. Är du intresserad av att vara revisor för kommande år, kontakta valberedningen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer