Styrelsen

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamöter

Suppleanter

Revisorer

Valberedning

Yako Rakan

Kristina Harsanyi

Sune Mäkitalo

Gunilla Sjöberg Lindgren

Bengt Klinteborg, Eva Forss, Per-Erik Centerkvist

Ibrahim Garabet, Tytti Boström

Katarina Klingström, Marie Palmhag

Annika Alvestav, Madelene Lust Sjöberg


Kontakta Styrelsen
Öppettider i Logen för medlemsfrågor:
Lördagar kl. 11.00 – 13.00 i maj och juni, därefter öppet vid behov.

Övrig tid kan styrelsen kontaktas via hemsidan, e-post eller telefon
(telefontid tisdagar och torsdagar, kl. 18.00 – 20.00 på telefonnr 079-336 93 68)