Styrelsen

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamöter

Suppleanter

Revisorer

Valberedning

Kristina Harsanyi

Yako Rakan

Gunilla Sjöberg Lindgren

Bengt Klinteborg, Namam Abdulahad

Katarina Klingström, Liene Altstad, Stefan Lust

Marie Palmhag, Ola Berntsson

Madelene Lust Sjöberg, Sofie Thunborg


Kontakta Styrelsen
Öppettider i Logen för medlemsfrågor:
Lördagar kl. 12.00 – 13.00 i maj och juni, undantag för när logen är uthyrd. Därefter öppet vid behov.

Övrig tid kan styrelsen kontaktas via hemsidan, e-post eller telefon
(telefontid tisdagar och torsdagar, kl. 18.00 – 20.00 på telefonnr 079-336 93 68)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer