Styrelsen

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamöter

Suppleanter

Revisorer

Valberedning

Yako Rakan

Kristina Harsanyi

Sune Mäkitalo

Gunilla Sjöberg Lindgren

Bengt Klinteborg, Namam Abdulahad, Per-Erik Centerkvist

Katarina Klingström, Tytti Boström

Liene Altstad, Marie Palmhag

Annika Alvestav, Madelene Lust Sjöberg


Kontakta Styrelsen
Öppettider i Logen för medlemsfrågor:
Lördagar kl. 12.00 – 13.00 i maj och juni, undantag för när logen är uthyrd. Därefter öppet vid behov.

Övrig tid kan styrelsen kontaktas via hemsidan, e-post eller telefon
(telefontid tisdagar och torsdagar, kl. 18.00 – 20.00 på telefonnr 079-336 93 68)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer