Engagera dig!

Torsjödals koloniförening är en ideell förening för alla som odlar och umgås på Torsjödals koloniområde. För att vi ska ha så fint och trevligt som möjligt på området är alla idéer, förslag och initiativ till förbättring uppskattat. Var med och engagera dig i föreningen!

Som medlem kan du vara så lite eller mycket aktiv du vill i föreningens aktiviteter och kommitéer.

  • Kanske har du en idé vad man kan göra med någon viss del av området som du tycker ser lite tråkigt ut?
  • Kanske har du någon egenskap som kan komma föreningen till nytta, så som ekonomi, fotografering, datorkunskap eller liknande?
  • Kanske vill du hjälpa till att måla våra gemensamhetsutrymmen, hjälpa till att hålla odlingsområdena i skick, eller vill hjälpa till att ordna en roligt fest för medlemmarna?

Kontakta styrelsen och berätta vad du vill hjälpa till med. Eller sök till styrelsen, Festkommittéen eller Arbetsgruppen. Läs mer om dessa grupperingar här.

Tillsammans har vi roligt och bidrar till Torsjödal!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer