Ska du sälja din stuga?

Checklista för dig som ska sälja din stuga i Torsjödals koloniförening

 1. Du måste alltid meddela styrelsen i god tid om du ska sälja din kolonistuga. Detta för att styrelsen ska kunna planera för att handlägga köparens medlemsansökan och kontraktskrivning.

 2. Föreningen har en regel som säger att man ska ha haft sin stuga i minst fem år innan den får säljas. Den regeln finns för att motverka att stugor köps och säljs i spekulationssyfte. Vi vill ha en stabil förening med engagerade medlemmar därför att vi tror att det är bra för föreningen och därmed för alla medlemmar. Givetvis finns det ibland goda skäl till att du behöver sälja innan de fem åren gått och styrelsen kan bevilja en försäljning grundat på de skälen. Ta kontakt med styrelsen så diskuterar vi situationen.

 3. Det är viktigt att du som säljare informerar mäklaren om de stadgar och ordningsregler som gäller i föreningen. Torsjödal är ett koloniområde och inte ett sommarstugeområde. Särskilt viktigt är att informera om att en köpare förväntas följa reglerna om odling på lotten, att man inte får ha vatten och avlopp indraget i stugan och vilka regler som gäller för byggande på lott och tomt samt användande av pooler och spa etc. Det finns informationsmaterial att få från styrelsen och på hemsidan.

 4. När du hittat en köpare ska du eller mäklaren skicka in kopia på köpehandlingarna samt en ifylld medlemsansökan till styrelsen. De skickas med fördel digitalt till styrelse@torsjodal.se. Styrelsen kommer sedan handlägga medlemsansökan vid nästkommande ordinarie styrelsemöte som äger rum ungefär i mitten av varje månad. Det kan vara bra att tänka på när ni bestämmer tillträdesdatum för köparen.

 5. När köparens medlemsansökan är godkänd kommer styrelsen att skicka en underskriven och inskannad kopia till dig eller mäklaren via mail. Därefter kan köparen kontakta styrelsen via mail till styrelse@torsjodal.se och komma överens om en tid för kontraktskrivning. Då kommer också en representant från styrelsen följa med köparen och inspektera lotten och se om den uppfyller kraven i ordningsreglerna. Föreningen har inget ansvar gentemot en köpare att ställa iordning en lott som inte uppfyller kraven utan det är säljare och köpare som får förhandla om det ska göras något avdrag på köpeskillingen om lotten inte uppfyller kraven enligt föreningens ordningsregler.

 6. Det är du som säljare som kommer överens med köparen om hur ni ska fördela kostnaden för arrendeavgiften. Köparen ska dock alltid betala en inträdesavgift på 1 000 kr till föreningen. Det är viktigt att du eller mäklaren upplyser om det för potentiella köpare så att det inte kommer som en överraskning.

 7. Du som säljare ska avslutningsvis göra tre saker:
  a) fylla i en ansökan om utträde ur koloniföreningen. Du kan få blanketten mailad till dig om du kontaktar styrelse@torsjodal.se
  b) överlämna ev p-tillstånd till köparen. Annars upplys köparen om behovet av ett p-tillstånd från föreningen
  c) anmäla till Skatteverket att du sålt stugan. Utträdesansökan får du av styrelsen och anmälan om försäljning gör du enklast på Skatteverkets hemsida https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavkolonistugaellerhuspaenarrendetomt.4.24321e0c1165ddd61208000860.html?q=kolonistuga+f%C3%B6rs%C3%A4ljning

  OBS! Det är viktigt att du anmäler försäljningen till Skatteverket för annars kommer du att få fortsätta betala den kommunala fastighetsavgiften för stugan. Dessutom kommer köparen inte kunna utnyttja ROT och RUT för stugan. Ni båda förlorar på att underlåta detta.
 • Om du har eldstad, anmäl till sotaren att du överlåtit stugan och till vem. Då kommer aviseringen om sotning till rätt person.

 • Till slut; lycka till med försäljningen och hoppas att du har fina minnen av din tid som medlem i Torsjödals koloniförening!

Styrelsen

Torsjödals koloniförening