Eldning


Eldning av trädgårdsavfall

Södertälje kommun har centrala regler för eldning av avfall. Eldning får endast ske v15-17 och v39-41 varje år, förutsatt att väder och omgivning tillåter.

Du som eldar är skyldig att se till att det inte finns risk för spridning och att du har vatten och hjälpmedel att släcka elden ordentligt. Vid eldning på Torsjödalsområde, vänligen använd en eldningstunna för att minimera spridning. Se information på kommunens hemsida: Eldning – Södertälje kommun (sodertalje.se)

Grillning

Grillning är tillåtet på Torsjödalsområdet under förutsättning att du ser till att elden inte kan spridas. Endast kol och elgrill får användas, gasgrill är ej tillåtet på området.

Öppen spis i stugorna

Många av kolonistugorna på området har öppen spis. Det är tillåtet att elda i era stugor, förutsatt att kaminerna är installerade korrekt och eldning kan utföras utan risk för spridning. Observera att ni är skyldiga att anmäla till sotare att ni har en kamin, samt besiktiga och feja skorstenen regelbundet av kommunens upphandlade sotarföretag, se information kom komunens hemsida: Sotning och brandskyddskontroll – Södertälje kommun (sodertalje.se).

Eldningsförbud

Vid torrt väder och torr mark kan kommunen sätta upp eldningsförbud. Vänligen följ kommunens rekommendationer och respektera dessa. Vi vill absolut undvika spridning av eld på området!

Tack för att ni hjälper till att följa föreningens regler. Vid frågor om eldning på området, vänligen kontakta föreningens styrelse.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer