Parkering


Parkering på Torsjödals koloniområde får endast ske på anvisade platser, detta av säkerhetsskäl. Gäster hänvisas till stora parkeringen vid ingången till området, stugägare har möjlighet att parkera på vändplaner och anvisade platser närmare stugområderna.

Parkeringsavgift

Torsjödal anlitar ett privat parkeringsbolag vid namn APCOA Flow för att hålla ordning på området. Detta för att hålla vägarna på området framkomliga för utryckningsfordon, ifall någonting skulle hända på området. Parkeringsavgift betalas enligt de skyltar som sitter uppe vid parkeringen. Parkeringsavgift betalas via mobiltelefon och läses av digitalt av parkeringsvakterna, ingen fysisk lapp behövs.

Avgift: Används av gäster som inte har parkeringstillstånd, betala via parkerings-app,
se skylt. Även medlemmar med parkeringstillstånd kan stå här.

Förhyrd parkering: Används av medlemmar med parkeringstillstånd.

Stugägare: Används av stugägare med parkeringstillstånd. Stugägare kan även parkera i anslutning till sin stuga förutsatt att bilen inte hindrar passerande trafik och utryckningsfordon från att passera.

Parkeringstillstånd

Medlemmar får tillgång till parkeringstillstånd som gäller på området. Detta för att kunna stå på andra parkeringsplatser än de avsedda för gäster. Parkeringstillstånden gäller i ett år och behöver förnyas varje år. Utdelning av tillstånd sköts av styrelsen. Endast ett tillstånd per lottnummer. Parkeringstillståndet skall alltid ligga synligt vid förarplatsen på insidan av bilens framruta när du är parkerad på området.

Kostnad ersätta förlorat parkeringstillstånd = 1 000 kr
Godkänt behov dubbelt parkeringstillstånd = 1 000 kr/extra parkeringstillstånd/år, behovsprövning via styrelsen

Parkering vid odlingarna

Parkering i gångar vid odlingslotterna är ej tillåtet. Detta dels av framkomlighetsskäl, dels för att bilarnas tyngd sliter på gruset på gångarna och dels för att avgaser och föroreningar från stillastående bilar inte är bra för naturen och jorden våra ätbara växter odlas i.

Kontakt till parkeringsbolaget

Om ni ser bilar som inte följer parkeringsreglerna, inte har betalat avgift eller står så de kan orsaka säkerhetsproblem, vänligen kontakta APCOA så de kan komma på rondering. Ni når dem på telnr 08-556 306 70 (endast nr för rapportering av felparkerade fordon. för kontakt i övriga frågor se nr på deras hemsida. Om någon erhåller en kontrollavgift som ni anser felaktig och vill överklaga, kan ni ringa eller skriva till parkeringsbolaget Hojab. Adress finner ni på kontrollavgiften .

Tack för att ni hjälper till att följa föreningens regler. Vid frågor om parkering, vänligen kontakta föreningens styrelse.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer