Arrendekostnad 2022

Kostnad för arrende kan betalas in även om man inte fått fakturan via mejl/post.
Viktigt med hänvisning till lottnummer i stället för OCR.

Plusgiro 373307-8

OCR = Nummer odlingslott

Arrendekostnad nedan:
Stuga + odlingslott3 650 kr
Odlingslott2 300 kr
Torp Torsjödal8 200 kr
Torp Hanstavreten 26 000 kr

Sommarvatten

Nu har vi vatten i kranarna och toaletterna är öppnade

Kom ihåg spola ur ledningarna innan du dricker vattnet, vattnet kan vara missfärgat till en början.