Koloniinformation


TORSJÖDALS KOLONIINFORMATION 2022

Årsmötet hölls söndagen den 27 mars mellan kl. 14.00 och 16.00.
Gunilla Sjöberg Lindgren har skrivit årsmötesprotokollet.

Antal medlemmar som deltog var 65 stycken.

1. Mötets behöriga utlysning

2. Fastställande av föreningens intäkter och kostnader

3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

4. Beslut om ersättning till av 2021 års årsmöte utsedda styrelseledamöter och revisorer

5. Fastställande av budget och avgifter för 2022.

6. Val av styrelse


Årsmötesbeslut – årsavgift

Årsavgiften för arrendet för år 2022 är oförändrat från föregående år:

Odlingslott2 300 kr
Stuga med odlingslott3 650 kr
Torpet Torsjödal8 200 kr
Torpet Hanstavreten 16 200 kr
Torpet Hanstavreten 26 000 kr


Inträdesavgifter
Inträdesavgifterna är oförändrade, 1 000 kronor för stugägare och 100 kronor för odlingslottsinnehavare. Nya lottmedlemmar betalar en depositionsavgift på 800 kronor. När man flyttar och lämnar lotten i gott skick får man tillbaka depositionsavgiften förutsatt att föreningen inte behöver iordningställa lotten.

Arrendetiden och avgift
Gäller från 1/4 till 31/3, detta innebär att årsavgiften ska vara inbetald senast 30/4 2022. Odlingslottsnummer och namn eller OCR-nummer ska alltid anges vid betalning.
Plusgiro 373307-8, Torsjödals koloniförening.

Påminnelseavgift 100 kronor debiteras vid sen betalning.
Årsavgiften ska betalas i sin helhet och får inte delas upp.

Städdag
Städdag lördag den 30 april kl. 10.00, anmäl er i logen när ni kommer, arbetsuppgifter fördelas vid ankomst.

Extra årsmöte
Extra årsmöte den 30 april kl. 14.00 i Logen. Kallelse med motioner och styrelsens förslag skickas ut till varje enskild medlem via brev eller mejl. Kallelsen skickas senast 14 dagar innan mötet äger rum.

Planerade arbeten
Kontroll av odlingslotternas skötsel kommer att ske vid flera tillfällen under odlingsperioden.

Ett bokbytarskåp finns sedan förra säsongen i den gamla ”telefonkiosken” på Logens baksida.

Grindarna
Grindarna till området får stå öppna dagtid mellan den 1/5 – 30/9.
Grindarna ska alltid stängas kl. 22.00 under hela året och de ska hållas stängda hela natten. Under tiden 1/10 – 30/4 ska grindarna stängas efter både in- och utfart.

Anledningen till att grindarna ska hållas stängda är för att utestänga rådjur och vildsvin från området samt – om möjligt – hindra att området används av obehöriga. Grinden mot Nykvarnsvägen är stängd för biltrafik, men inte låst för gående.

Vid extra årsmöte den 30 april kl. 14.00 ska vi rösta om hur vi ska säkerställa låsning av grinden mot Strängnäsvägen.

Sommarmöte
Ett sommarmöte planeras, vi återkommer med datum senare.

Igelkottar
Vi har många igelkottar inom Torsjödal. Igelkotten är utrotningshotad och det är bra om vi hjälper till att skydda den. Igelkotten äter sniglar och andra insekter som annars kan förstöra våra grönsaker och blommor. Tänk på att igelkotten trivs bra i högt gräs och lövhögar, man kan med fördel ha en del av sin trädgård lite vild, insekter trivs bra där så att igelkotten lätt kan hitta mat. Kör bil försiktigt inom området!

Vatten och vattennätet
Vattnet sätts på när tjälen gått ur jorden, vanligtvis runt den 30 april. Toaletterna öppnas samtidigt.

Kontakta Styrelsen
Öppettider i Logen för medlemsfrågor:
Lördagar kl. 11.00 – 13.00 i maj och juni, därefter öppet vid behov.

Övrig tid kan styrelsen kontaktas via hemsidan, e-post eller telefon
(telefontid tisdagar och torsdagar, kl. 18.00 – 20.00)

Parkeringsplatser
Parkeringsbolaget Apcoa Flow används för kontroll av parkeringar på området.
Skyltar med olika text finns inom området:

Avgift: Används av gäster som inte har parkeringstillstånd, betala via parkerings-app,
se skylt. Även medlemmar med parkeringstillstånd kan stå här.

Förhyrd parkering: Används av medlemmar med parkeringstillstånd.

Stugägare: Används av stugägare med parkeringstillstånd. Stugägare kan även parkera i anslutning till sin stuga förutsatt att bilen inte hindrar passerande trafik och utryckningsfordon från att passera.

Adressändring
Meddela styrelsen din nya adress om du flyttar. Ange lottnummer, stugadress samt telefonnummer och e-postadress.

Hyra logen
Det finns möjlighet att hyra logen under sommaren. Bokas via hemsidan. Hyra är 1500 kronor per dygn + 500 kronor i deposition.

Aktiviteter
Midsommarfirande planeras på midsommarafton med dans runt midsommarstången och fika. Styrelsen återkommer med mer information när datumet närmar sig.

Besiktning
Styrelsen har enligt kontrakt med kommunen rätt att besiktiga stugor och lotter. Styrelsen kontrollerar så att det inte finns vatten och avlopp kopplat till det kommunala vattennätet vid ägarbyte.

Arbetsgruppen
Vi söker fler medlemmar som kan ta hand om vårt fina område. Arbetsgruppen ansvarar för gräsklippning och underhåll av föreningens maskiner samt underhåll av områdets vägar, byggnader m.m.

Vill du vara med och göra skillnad på vårt område? 
Kontakta någon i styrelsen, alternativt Bengt Klinteborg eller Per-Erik Centerkvist.

Ordningsregler, stadgar, regler för byggnader m.m. ses via hemsidan och ska följas.

Hemsida
https://koloniforening.torsjodal.se/

Beställ inloggning på hemsidan för att komma åt sidor som endast medlemmar har åtkomst till.

E-post  styrelse@torsjodal.se


STYRELSEN

OrdförandeYako Rakan
Vice ordförandeKristina Harsanyi
Sekreterare Gunilla Sjöberg Lindgren
KassörSune Mäkitalo
LedamotBengt Klinteborg
LedamotEva Forss
LedamotPer-Erik Centerkvist
SuppleantIbrahim Garabet
SuppleantTytti Boström
RevisorMarie Palmhag
RevisorKatarina Klingström


VALBEREDNING

Annika Alvestav
Madelene Lust Sjöberg

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer