Motioner inför kommande årsmöte 2024

Motioner till kommande årsmöte måste vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari 2024.
Vi önskar få in era ev. motioner via mejl, om mejl ej är möjligt önskar vi att dessa läggs i ett brev i vår brevlåda vid infarten till Torsjödals koloniförening.

Utifrån våra stadgar, punkt 5.4 
Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 15 januari. Styrelsen skall yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer