Information Koloniträdgårdsförbundet

Södertälje kommuns fastighetsförvaltare har rekommenderat oss att söka medlemskap för att framstå som en seriösare koloniförening.

Flera andra koloniföreningar i Södertälje är medlemmar i förbundet, bl.a. Kiholm-, Bränninge-, Eklundsfältet- och Måsnarens Koloniförening.

Styrelsen vill att frågan om medlemskap i Koloniträdgårdsförbundet ska tas upp på årsmötet.

Koloniträdgårdsförbundet

Syfte med ansökan om medlemskap skulle förbättra Torsjödals anseende som koloniförening i kommunen. Ett medlemskap ger även fördelar till såväl oss som koloniförening som till varje enskild medlem.

För föreningen
1. Vi är med och stödjer kolonirörelsen och förbundets aktiva arbete för att befintliga områden bevaras och att nya anläggs.
2. Juridisk hjälp/stöd gällande avtal, arrende och stadgar. Råd vid medlemsärenden och stöd vid förhandlingar.
3. Odlingsrådgivning.
4. En grundläggande föreningsförsäkring hos Folksam, särskilt framtagen för förbundets medlemsföreningar.
5. Hjälp att miljödiplomera vår förening.
6. Lån till mycket bra villkor till investeringar genom Lånefonden.
7. Bidrag till utbildningar eller aktiviteter inom odling eller föreningsarbete.
8. Förbundet ordnar kurser i juridik och styrelsearbete och har ett samarbete med Studiefrämjandet som hjälper föreningar att ordna aktiviteter.
9. Regionverksamhet och bevakning av föreningarnas intressen i regionen.
10. Administrativ hjälp till självkostnadspris, exempelvis adressetiketter.
11. Gratis informationsmaterial, t.ex. foldern ”Lätt om odling” som tar upp 50 olika ämnen.

För den enskilde kolonisten
12. Tidningen Koloniträdgården.
13. Rabatterbjudanden på en mängd olika produkter och tjänster.
14. Odlingsrådgivning av förbundets trädgårdsrådgivare

Som medlem i Koloniträdgårdsförbundet är vi en del av Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR), ett samarbetsorgan för 20 ideella organisationer med inriktning på fritidsodling. FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. FOR är också remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges Riksdag

Information Koloniträdgårdsförbundet (kolonitradgardsforbundet.se)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer