Vanliga frågor och svar Koloniträdgårdsförbundet

Berättade ni om kostnaden på 65 000 kr för medlemskapet i Koloniträdgårdsförbundet som ni budgeterat?
Svar:
Medlemmarna fick vid årsmötet information om kostnad för medlemskap Koloniträdgårdsförbundet, denna bekostas av koloniföreningen om 215 kr/odlingslott och 350 kr/stuglott. Torsjödals koloniförening har gått med vinst, ex. har städkostnaden sänkts från 68600 kr till 21898 kr och vattenkostnad har sänkts från 82914 kr till 45343 kr under år 2022. Vi har marginal inom föreningen för kostnad medlemskap Koloniträdgårdsförbundet utan höjning av arrendekostnad. 

Varför tog ni inte upp att det i år är omförhandling med kommunen om Törsjödal Koloniområde i år?
Svar:
Vi ser att Koloniträdgårdsförbundet skulle vara till gagn för Torsjödals koloniförening på många sätt, ex. behöver vi stöd av jurist för att kunna uppdatera stadgarna så att de är juridiskt gällande och ett stöd vid konflikter. Vi behöver även stöd av jurist för omförhandling av avtalet med Södertälje kommun. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer