Invasiva växter

Gullris
I samband med att styrelsen gått syn har gullris upptäckts lite överallt, vi misstänker kanadensiskt gullris då det spridit sig över hela området. Styrelsen kommer att kontakta expertis för att få vårt gullris artbestämd.

Kanadensiskt gullris kan bli upp till två meter hög och har en stor spridningsförmåga. Arten har en tendens att invadera och sprida ut sig på öppna sandrika och näringsfattiga torrängar, stäppmiljöer och ruderatmarker, där inhemska lågvuxna och konkurrenssvaga växter annars skulle växa. Kanadensiskt gullris kan växa på många olika sorters marker och klarar av olika nivåer av näring och fuktighet. Detta gör att den kan växa i allt från fuktiga strandskogar till torra sandytor. Den är dock vanligast i vägkanter, på banvallar, övergivna fält och i andra miljöer som är tydligt påverkade av människan. 

Arten blir ca 50–200 cm hög och kännetecknas av de otaliga, små och gula blomkorgarna som sitter på grenar i toppen på växten. Bladen sitter direkt på stammen och är långsmala, sågtandade och cirka 20 cm långa. Det är vanligt att arten snabbt bildar stora bestånd där den etablerats.

Kanadensiskt gullris är inte lika välkänd som många andra av de besvärligaste invasiva växtarterna och kan blandas ihop med höstgullris, som också är en trädgårdsväxt, samt den lite lägre och inhemska arten gullris.

För mer information om gullris, se länk: Kanadensiskt gullris – så hindrar du spridning (naturvardsverket.se)

Det är mycket viktigt att växten inte får möjlighet att sätta frön som kan spridas till omgivningen. Varje planta kan ge upphov till flera tusen frön per år och dessa sprids effektivt med vinden.

Metodkatalog för bekämpning av invasiva växter, se länk: Metodkatalog för bekämpning (naturvardsverket.se) 

Bin

Vi har bin på området som vi behöver skydda, läs mer om dem via länk: https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/Dagens-natur/solitara-bin–ofarliga-vardefulla-och-hotade/

Midsommar 2023

Vilken härlig midsommar vi fick, strålande sol och många var vi som firade, 160 tallrikar med fikabröd och nästan allt gick åt.

Stort tack till alla ni som kom och gjorde så att det blev en så fin midsommar!

Syn odlingslotter

Styrelsen kommer att nu att påbörja syn av odlingslotter, syn kommer sedan att ske vartefter under hela sommaren.

Det är mycket viktigt att var och ens lottnummer är fullt synlig på lotten, från närmaste stig.
Som exempel, se nedanstående praktexemplar:

Risk för markbrand leder till eldningsförbud

När brandrisken är hög i skog och mark kan Länsstyrelsen fatta beslut om eldningsförbud. Beslutet fattas i samråd med länets räddningstjänster och utifrån prognosunderlag från SMHI. 

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. 

Se länk för mer information:
Risk för markbrand leder till eldningsförbud – Södertälje kommun (sodertalje.se)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer