Information till dig som äger en kolonistuga

På tisdag den 21 juni, på förmiddagen, får vi besök av två tjänstemän från Södertälje kommun. De ska gå runt på området tillsammans med representanter från styrelsen. De kommer i första hand att titta på våra kolonistugor från utsidan och de eventuella tillbyggnader som finns. Kommunen äger den mark som vi arrenderar för vår koloniverksamhet och har tillsynsansvar tillsammans med styrelsen. De kommer eventuellt att gå runt på era stugtomter för att titta och eventuellt göra mätningar. Ni behöver alltså inte vara i stugan för att synen ska kunna ske.

Gå med i Festkommittén

Festkommittén söker fler medlemmar! Är du intresserad av att hjälpa till att anordna aktiviteter för föreningens medlemmar under sommaren? Anmäl ditt intresse till styrelsemailen, styrelsen@torsjodal.se ,med ditt namn, telefonnr och mailadress, så vidarebefodrar de ditt intresse till festkommittén.

Idéer på aktiviteter ni vill ska anordnas mottages också tacksamt. Endast fantasin sätter gränserna för vad vi kan hitta på i sommar. Ju fler som hjälper till, ju mer roliga saker kan hända på området.

Vill du veta mer om Festkommittén, Arbetsgruppen och föreningens övriga organ man kan engagera sig i, kan du läsa mer här

Trevlig sommar!

Kontakt Styrelsen

Styrelsearbete är ett förtroendeuppdrag, inte ett heltidsarbete.
Vänligen respektera styrelsemedlemmars fritid.

Kontakt med styrelsen ska ske via hemsidan, e-post eller telefon
E-post: styrelse@torsjodal.se
Telefontid tisdagar och torsdagar, kl. 18.00 – 20.00, tfn 079-3369368

Arrendekostnad 2022

Kostnad för arrende kan betalas in även om man inte fått fakturan via mejl/post.
Viktigt med hänvisning till lottnummer i stället för OCR.

Plusgiro 373307-8

OCR = Nummer odlingslott

Arrendekostnad nedan:
Stuga + odlingslott3 650 kr
Odlingslott2 300 kr
Torp Torsjödal8 200 kr
Torp Hanstavreten 26 000 kr

Sommarvatten

Nu har vi vatten i kranarna och toaletterna är öppnade

Kom ihåg spola ur ledningarna innan du dricker vattnet, vattnet kan vara missfärgat till en början.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer