Nummer på odlingslott ska finnas uppsatt och väl synligt

Styrelsen har gått syn vid några tillfällen de senaste veckorna. Vi har då uppmärksammat att alla lotter inte har ett synligt lottnummer.
Alla medlemmar är skyldiga att sätta upp sitt nummer på odlingslotten!

Om ni är osäkra på vilket nummer ni har på odlingslotten så kan ni hitta det på arrendekontraktet.

För stugägare gäller att numret på gatan/stigen ska vara väl synligt för besökare.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer