Information till dig som äger en kolonistuga

På tisdag den 21 juni, på förmiddagen, får vi besök av två tjänstemän från Södertälje kommun. De ska gå runt på området tillsammans med representanter från styrelsen. De kommer i första hand att titta på våra kolonistugor från utsidan och de eventuella tillbyggnader som finns. Kommunen äger den mark som vi arrenderar för vår koloniverksamhet och har tillsynsansvar tillsammans med styrelsen. De kommer eventuellt att gå runt på era stugtomter för att titta och eventuellt göra mätningar. Ni behöver alltså inte vara i stugan för att synen ska kunna ske.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer