Risk för markbrand leder till eldningsförbud

När brandrisken är hög i skog och mark kan Länsstyrelsen fatta beslut om eldningsförbud. Beslutet fattas i samråd med länets räddningstjänster och utifrån prognosunderlag från SMHI. 

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. 

Se länk för mer information:
Risk för markbrand leder till eldningsförbud – Södertälje kommun (sodertalje.se)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer