Värmebölja

Med anledning av att det är så varmt vill vi tipsa om den app som kan laddas ned via MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

https://www.msb.se/sv/om-msb/informationskanaler/appar/brandrisk-ute/

Brandrisk Ute är en app från MSB som riktar sig till privatpersoner. Under främst vår och sommar hjälper appen dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och om det råder eldningsförbud där du befinner dig.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer