Kontakt Styrelsen

Styrelsearbete är ett förtroendeuppdrag, inte ett heltidsarbete.
Vänligen respektera styrelsemedlemmars fritid.

Kontakt med styrelsen ska ske via hemsidan, e-post eller telefon
E-post: styrelse@torsjodal.se
Telefontid tisdagar och torsdagar, kl. 18.00 – 20.00, tfn 079-3369368

Arrendekostnad 2022

Kostnad för arrende kan betalas in även om man inte fått fakturan via mejl/post.
Viktigt med hänvisning till lottnummer i stället för OCR.

Plusgiro 373307-8

OCR = Nummer odlingslott

Arrendekostnad nedan:
Stuga + odlingslott3 650 kr
Odlingslott2 300 kr
Torp Torsjödal8 200 kr
Torp Hanstavreten 26 000 kr

Sommarvatten

Nu har vi vatten i kranarna och toaletterna är öppnade

Kom ihåg spola ur ledningarna innan du dricker vattnet, vattnet kan vara missfärgat till en början.