Kallelse till sommarmöte Lördag den 15 juni 2024, kl. 14.00


Kallelse till sommarmöte

Tid:                 

Plats:    

Lördag den 15 juni 2024, kl. 14.00

Logen, Torsjödals koloniförening i Södertälje

Dagordning

§ 1 Informationsmöte – projekt Väg 576 och 522, Grundvattenskydd Malmsjöåsen

§ 2 Sophantering/Återvinningskärl

§ 3    Information behov arrendehöjning om fortsatta problem sopor/nedskräpning

§ 4    Invasiva växter 

§ 5    Kommande aktiviteter sommaren 2024Kristina Harsanyi                                               Gunilla Sjöberg Lindgren                                 
Vice ordförande                                                 Sekreterare  
                     

Parkeringstillstånd

Utlämning av Parkeringstillstånd

Nu har våra nya parkeringstillstånd kommit. Dom kommer börja att delas ut från och med lördag den 1/6. Utdelning sker som vanligt från logen och den är bemannad på lördagar mellan klockan 12:00-13:00.

Parkeringstillstånd

Förlängd giltighet på nuvarande parkeringstillstånd.

Apcoa har meddelat att leveranstiden på beställda parkeringstillstånd troligtvis inte kommer att hinna levereras i tid. Därför har man beslutat att förlänga nuvarande parkeringstillstånd med utgångsdatum 2024-05-31 med en månad. Nuvarande parkeringstillstånd är alltså giltiga tills den 30:e juni.

Årsavgifter 2024

Årsavgifter 2024

Årsavgifterna för 2024 har nu börjat att mejlas/skickas ut. Då det är en ny leverantör av fakturorna så ser dom lite annorlunda ut än tidigare.

Dom enda uppgifter som behöver uppges är OCR

Betalningen ska gå till plusgiro : 37 33 07-8

Årsavgifter

Årsavgifter 2024.
Enligt beslut på årsmötet kommer en redovisningsfirma att sköta vår bokföring, fakturering m.m. Överföringen till redovisningsfirman har dragit ut på tiden vilket innebär att fakturan för medlemmarnas årsavgifter inte skickats ut ännu. Styrelsen jobbar för att få överföringen att fungera så snart som möjligt, vi ber er därför att ha tålamod.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer