Datum under våren, sommaren

  • Midsommarfirande fredagen den 23 juni

  • 70-årsfirande i samband med Torsjödalsdagen, vi planerar i år för Torsjödalsdagen lördagen den 26 augustiParkeringstillstånd 2023

Gamla parkeringstillstånd med utgångsdatum 2022-12-31 slutar gälla den 4 juni 2023.

Från och med den 5 juni 2023 måste ni använda det nya parkeringstillståndet som gäller från den 1 juni 2023 (230601 – 240531).

Det nya parkeringstillståndet finns att hämta i logen
– Lördag den 27/5, kl. 12.00-13.00
– Lördag den 3/6, kl. 12.00-13.00
– Söndag den 4/6, efter sommarmötet

Endast medlem kan hämta ut sitt parkeringstillstånd, krav att kunna visa upp giltig legitimation.

ELDNINGSFÖRBUD I STOCKHOLMS LÄN


Från och med den 11/5, råder det eldningsförbud i hela Stockholms län.

Förbudet innebär att det är förbjudet att elda och grilla i naturen.

Förbudet gäller tills annat meddelas.

✔️ UNDANTAG

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är även tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats och att laga mat med friluftskök som drivs av gas eller vätska. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

❗DU ÄR ANSVARIG

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Efterlyses!

Festgrupp Torsjödal

För att kunna ordna med sommarens fester, midsommarafton och Torsjödalsdagen, behöver vi en festgrupp.

Är det så att du vill och kan vara med i festgruppen, kontakta styrelsen via mejl, styrelse@torsjodal.se.
Katarina Klingström och Namam Abdulahad är kontaktpersoner för festgruppen.

Vi efterlyser även bilder och berättelser från förr, ni är välkomna skicka in dessa till styrelsen, Katarina Klingström/Namam Abdulahad.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer